Kontakt

VÄLKOMMEN TILL

 

ROCKING BOOTS LINE DANCE

KLUBB I RÅNEÅ

 

 

Kontakta oss:

 

info@rockingboots.se

 

Instruktörer:

 

Ann-Christin Karlsson

ac_karlsson@live.se

 

Mary Forsberg

mary_tenevall@spray.se

 

Tiina-Mari Nybacka

tiina-mari@telia.com

 

Organisationsnummer: 802476-8460

 

Kontonummer: 8201-6,944 686 926-6

 

 

Tiina, Anki, Lena, Anna, Mary, Karin, Eva och Catrin

med Rachel McEnaney